Privātuma politika

Kas Mēs esam?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MOOLAN,” reģistrācijas numurs: 50203302091, juridiskā adrese: Ganību dambis 26, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005, Latvija. Jūsu privātums un uzticība Mums ir svarīga.

Privātuma politikas mērķis ir iespējami īsi un saprotami informēt Jūs par to, kā un kādiem nolūkiem Mēs izmantojam Jūsu personas datus.

Mums ir svarīga Jūsu pārliecība par Jūsu personas datu drošību, pirms Jūs tos izpaužat Mums. Jūsu personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai Jūs būtu iespējams identificēt kā indivīdu. Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējiem noteikumiem.

Mēs esam apņēmušies aizsargāt ne vien Jūsu personas datus, bet jebkuru Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visās Mūsu darbības jomās. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus personas datu veidus Mēs varam vai Mums ir pienākums saņemt no Jums, kādiem nolūkiem Mēs datus izmantosim, kā arī sniedz informāciju par Jūsu kā datu subjekta tiesībām un to, kā Jūs ar Mums varat sazināties. Sekojot aktualitātēm datu aizsardzības jomā, Privātuma politika var tikt pakļauta izmaiņām. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

Kādus personas datu veidus Mēs apstrādājam un kāds ir apstrādes nolūks?

Informāciju tehnoloģiju pakalpojuma sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu informāciju tehnoloģiju pakalpojumus. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Mums nebūs tiesības piedāvāt un Jūs nevarēsiet saņemt Mūsu pakalpojumus.

Personas datu veidi:

 1. Personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, pilsonība (jeb valsts piederība))
 2. Kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs)
 3. Elektroniskā pasta adrese
 4. Informācija par iepriekšējiem saimniekiem

Datu apstrādes likumiskais pamats saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR):

 1. Jūsu piekrišana – VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts;
 2. Līguma izpilde – VDAR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts.

Izmantojot Mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir patiesi, precīzi un pareizi. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, ja sniedzat neprecīzus vai nepatiesus datus.

Kam Mēs nododam Jūsu personas datus?

Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai pildītu savas saistības pret Jums, Mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz Mums ārpakalpojumus. Mēs rūpīgi pārbaudām visus ārpakalpojuma sniedzējus (personas datu apstrādātājus), kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus.

Tiesību aizsardzības iestādes

Lai pildītu likumu pienākumus, Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai) pēc to pieprasījuma.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likuma prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Mūsu likumīgās intereses.

Kad personas datu uzglabāšanas termiņš ir beidzies, Mēs nodrošinām, ka personas dati tiek droši iznīcināti vai dzēsti.

Kā Mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Mēs pielietojam visus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no neautorizētas piekļuves, izmaiņām, pārrāvumiem, zudumiem vai citām nelikumīgām datu apstrādes darbībām. Mēs rīkojamies saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un normatīvajiem aktiem un veicam nepieciešamos drošības pasākumus, lai garantētu, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti.

Tāpat Jūs, izmantojot savas ierīces un interneta pakalpojumus, esat atbildīgs par drošības pasākumu ievērošanu un ieviešanu savā mājās.

Jūsu tiesības

Privātuma jomā Jums ir vairākas tiesības. Jūs varat:

 • Pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
 • Pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu laboti vai dzēsti;
 • Iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi vai pieprasīt tās ierobežošanu;
 • Jums ir tiesības uz personas datu pārnesamību;
 • Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, ja apstrāde notiek uz piekrišanas pamata.

Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar Mums, izmantojot zemāk norādītos kontaktus.

Kā Jūs varat sazināties ar Mums?

Ja Jums ir jautājumi vai komentāri par šo Privātuma politiku, ja Jūs vēlaties izmantot savas tiesības vai ja Jums ir sūdzības par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums:

Juridiskā adrese: Ganību dambis 26, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005, Latvija E-pasta adrese: info@moolan.lv Telefona numurs: +371 29799936

Mēs apņemamies atbildēt uz visiem Jūsu pieprasījumiem un paziņojumiem attiecībā uz Jūsu personas datiem pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Paldies par to, ka izlasījāt mūsu Privātuma politiku. Mēs cenšamies nodrošināt Jums vislabākos pakalpojumus un aizsargāt Jūsu personas datus.