RISINĀJUMI

Dažādu sarežģītības līmeņu IT risinājumu plānošana un izstrāde.

Dokumentu vadības risinājums

Izstrādājam projektus un programmējam uz pasūtījumu.

Uzskaites sistēmas risinājums

Izstrādājam projektus un programmējam uz pasūtījumu.

Nodrošinām programmatūru darbību un apmācību.

Kases sistēmas un to izstrāde, uzturēšana

Izstrādājam projektus un programmējam uz pasūtījumu.

Nodrošinām programmatūru drošību.

Autentifikācijas risinājumu izstrāde

Izstrādājam projektus un programmējam uz pasūtījumu.

Nodrošinām programmatūru drošību.

Resursu uzskaite un pārvaldība

Izstrādājam projektus un programmējam uz pasūtījumu.

Nodrošinām programmatūru drošību.

Dokumentu vadības risinājums

Izstrādājam projektus un programmējam uz pasūtījumu.

Uzskaites sistēmas risinājums

Izstrādājam projektus un programmējam uz pasūtījumu.

Nodrošinām programmatūru darbību un apmācību.

Kases sistēmas un to izstrāde, uzturēšana

Izstrādājam projektus un programmējam uz pasūtījumu.

Nodrošinām programmatūru drošību.

Autentifikācijas risinājumu izstrāde

Izstrādājam projektus un programmējam uz pasūtījumu.

Nodrošinām programmatūru drošību.

Resursu uzskaite un pārvaldība

Izstrādājam projektus un programmējam uz pasūtījumu.

Nodrošinām programmatūru drošību.